AC kurskatalog 2015 Page 24 Image 0001Virksomheter er ikke bedre enn det svakeste ledd.

Styring av risiko i verdikjeden krever god kommunikasjon og samarbeid mellom partene.

For virksomheter med mange leverandører og/eller varelinjer, er dette en omfattende jobb.

Kompleksiteten med administrasjon av mange leverandører og varelinjer, gjør det vanskelig å håndtere risiko med vanlige metoder.

 

Partner Management (PM) er en portal som er spesielt designet for å administrere og utveksle informasjon mellom kjøpere og leverandører i matkjeden. Målet er å forenkle og forbedre samarbeidet mellom virksomheten og dets handelspartnere.

 

Eksempler på mulighet i systemet:

  • Administrere spesifikasjoner er en viktig del av arbeidsflyten. Med PM kan man bygge spesifikasjoner fra scratch. Man kan deretter opprette innkjøpsordrer som inkluderer sentrale vilkår, som partnere må bekrefte før ordren aksepteres. 
  • Det er arbeidskrevende å holde oversikt over all kommunikasjon mellom selskapet og dets partnere. PM gir en komplett oversikt over alle aktiviteter relatert til virksomhetens partnere.
  • For selskaper med mange leverandører, er det viktig å være i stand til objektivt å vurdere resultater relatert til hver leverandør mot kriterier. PM fjerner subjektivitet, og bidrar til å identifisere hvilke samarbeidspartnere som ikke leverer tilfredsstillende når kontrakter skal fornyes.
  • Rask respons relatert til hendelser som involverer en leverandør, er kritisk i matbransjen. PM fungerer som et virtuelt teammedlem, som sjekker systemet for problemer, korrigerende tiltak og varslinger, og kontakter automatisk relevant part. 

Ta kontakt for mer informasjon.

Mariann2016 709x591

 

Mvh

Mariann Kirkerød


aquaticConceptGroup

aquatic consult

a-hyigene

a-kjemi

a-pharma

food