AC kurskatalog 2015 Page 26 Image 0001

 

Manglende ressurser, fravær av nøkkelpersonell, organisasjonsendringer, krevende prosjekter og behov for raskere fremdrift, kan være noen årsaker til at virksomheter velger å leie inn bistand i perioder.

Fagpersoner fra Aquatic Consult kan ved behov leies til oppfølging og vedlikehold av kvalitetssystemer. Omfang og varighet tilpasses etter behov. 

 

 

 

 

Eksempler på tjenester vi har utført:

  • Vikariat for kvalitetsleder
  • Bistå kvalitetsleder/-avdeling i prosjekt
  • Drifte kvalitetssystemer i virksomheter som ikke har egne ressurser
  • Lede forbedringsprosjekter

Det er ofte behov for å styrke egen ressursgruppe i ulike prosjekt. Vi kan bistå med støtte og prosjekthjelp innenfor ulike trygg mat relaterte tema i matbransjen, som for eksempel:

  • Hjelp til vurdering, innkjøp og installasjon av produksjonsutstyr i forhold til hygienisk design
  • Bistå i forbindelse med prosjektering av layout og soneinndeling
  • Optimalisering av renholdsprosessen

 

Mariann2016 709x591Ta kontakt ved behov eller for mer informasjon.

 

Mvh

Mariann Kirkerød

 

 


aquaticConceptGroup

aquatic consult

a-hyigene

a-kjemi

a-pharma

food