Våravlusningen 2011 vil pågå i ukene 13 - 18. Aqua Pharma er forberedt.

Aqua Pharma tilbyr hydrogenperoksid til badbehandling av laks. Aqua Pharma har godkjenning fra Statens Legemiddelverk (iht grossistforskriften) til denne type omsetning. Produktet som omsettes er Interox Paramove 50, et spesialkvalitet hydrogenperoksid som produseres iht GMP i Warrington/England.


aquaticConceptGroup

aquatic consult

a-hyigene

a-kjemi

a-pharma

food