Satsing på kurs- og konsulentvirksomhet innen fagområdet Trygg Mat, fører til at Aquatic Consult AS skilles ut i et eget datterselskap innen Aquatic Concept Group. Dette skjer med virkning fra 1. september. Vi viderefører unik kompetanse innen fagområdet, og utvider vår kapasitet til å bistå kunder i inn- og utland.


aquaticConceptGroup

aquatic consult

a-hyigene

a-kjemi

a-pharma

food