Aquatic Consult gjennomfører GAP-analyser mot krav i ulike standarder for mattrygghet (f.eks ISO / FSSC 22000 eller BRC), beste praksis revisjoner og leverandørrevisjoner. For mer informasjon les mer under - eller ta kontakt med vår revisjonsleder Trond Stokmo.

Aquatic Consult er ledende leverandør av trygg mat relaterte kurs til matbransjen. Trenger du påfyll av kompetanse i forhold til revisjon eller nye relevante krav gå inn på våre kurssider. Under har vil lagt link til et knippe kurs som kan være av interesse.

 

GAP-analyser gjennomføres for å identifisere mangler mot en spesifikk standard som f.eks ISO /FSSC 22000 eller BRC, kundekrav eller lignende.

Våre erfarne revisorer gjennomfører beste praksis revisjoner innenfor en rekke områder - med mål om å identifisere forbedringspotensialer.

Har dere leverandører som burde vært revidert, eller vil dere ha en uhildet gjennomgang av leverandører?

Mange kjøper laboratorietjenester av eksterne leverandører. Vi kan gjennomføre leverandørrevisjoner av laboratoriene, dersom dere ikke har kompetanse på området selv, eller om det er ønskelig å benytte en nøytral part.


aquaticConceptGroup

aquatic consult

a-hyigene

a-kjemi

a-pharma

food