www.saiglobal.com

SAI Global Scandinavia er representant for det internasjonale sertifiseringsorganet SAI Global i de skandinaviske landene.

Totalt utfører SAI Global Scandinavia ca 300 tredjepartsrevisjoner i året med fokus på mattrygghet og kvalitet, og er dermed ledende på dette området. Selskapet reviderer mot BRC, IFS, ISO/FSSC 22000, ISO 14001, og også mot spesialstandarder fra McDonalds, Unilever mfl. Selskapet har også en egen akkreditering fra SVEDAC for økologisk sertifisering og en ny akkreditering via SAI Global for MSC (Marine Stewardship Council) og tilsvarende ASC for oppdrettsfisk. Selskapets revisorer er svært erfarne og har solid bakgrunn innenfor matindustrien. Aquatic Consult er underleverandør til SAI Global Scandinavia, og har godkjent revisor som sertifiserer etter BRC Global Standard for Næringsmiddelsertifisering, MSC og ASC.


aquaticConceptGroup

aquatic consult

a-hyigene

a-kjemi

a-pharma

food