www.aksena.no

Aksena AS har fokus på operative verktøy, metoder og organisering for å nå forretningsmål. Aksenas rolle er å utdanne, trene og støtte sine kunders interne ressurser i arbeidet med å effektivisere driften og øke inntektene.

Aksena har siden 2003 hatt Lean og Lean Six Sigma som eneste fokusområde. Aquatic Consult er Aksenas partner i verdikjeden fra matproduksjon til og med matdistribusjon. I Norge har Aksena de siste årene gjennomført:

• 14 Lean Six Sigma Black Belt kurs (16 dager)

• Ca 35 Lean Six Sigma Green Belt kurs (8 dager)

• Ca 20 Lean Six Sigma Introduksjonskurs for toppledelse og fagpersoner

• ca 15 kurs i Dataanalyse og Eksperimentell forsøksdesign

AC Kurskatalog 2014 Page 35 Image 0002lav

 


aquaticConceptGroup

aquatic consult

a-hyigene

a-kjemi

a-pharma

food