Aquatic Consult ønsker hele tiden å ha oppdatert kunnskap om forhold som er av betydning for matindustrien. I tillegg til at våre konsulenter deltar på aktuelle kurs og seminar i Norge, henter vi også informasjon og kompetanse fra internasjonale organisasjoner.


aquaticConceptGroup

aquatic consult

a-hyigene

a-kjemi

a-pharma

food